Savjetovanje i pomoć pri pisanju, izradi, pripremi, uređivanju, doradi postojećeg i obradi teksta za sve vrste radova -sestrinstvo, fizioterapiju, zdravstvo, medicinu. Za sve informacije kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com