Statistika, SPSS, diplomski rad , magistarski rad, doktorski rad

SPSS

Nudimo statističku analizu, obradu podataka za naučne i druge radove. Instrukcije i obrada podataka iz SPSS. 
(SPSS statistička obrada podataka)

Ako želite brz odgovor- kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com

Naučni, istraživački i drugi stručni radovi. Magistarski radovi, diplomski radovi, seminarski radovi, te sva stručna istraživanja i obrada podataka. Povoljna i kvalitetna statistička obrada podatka i rješavanje zadataka. Vršimo sve vrste statističkih analiza. Na Vaš zahtjev možemo uraditi analizu u SPSS-u, Excelu ili nekom drugom (nama dostupnom) programu. Osjećajte se slobodnim da nas kontaktirate za sva Vaša pitanja.

Neke od naših radova vidite na slikama u prilogu.

Nudimo statističku analizu za naučne i druge radove. Instrukcije i obrada podataka. Vrhunske analize, empirija za istraživačke, naučne, master i druge radove i analize. Vrhunska statistička obrada podataka za istraživačke radove, diplomske radove, magistarske radove i doktorske disertacije! Obrada podrazumijeva i puni izvještaj, te eventualne ispravke koje mentor naloži.

Rješavam statističke probleme u SPSS (Statistical Package for the Social Sciences i Statistical Analysis Software-u).

Cijena ovisi o broju i duljini upitnika, traženoj analizi ili o broju i težini zadataka, te traženim analizama i broju analiza. Svaki rad je druga priča, drugi broj hipoteza, grupa i stupanj složenosti. 

Naravno cijena ovisi i o tome jesu li podaci već uneseni i baze ispravno kreirane.

Konzultirajte nas prije razvijanja naučne metodologije istraživanja (odabira skala, uzorka, statističkih testova.), kreiranje on-line upitnika,kreiranja baza, konzultacije su besplatne, a spriječavaju moguće pogreške.

Kod nas možete dobiti konsultacije, kao i niz drugih usluga.

Za sve naše radove možete dobiti prezentaciju.

Pripremu / prijelom za tisak.

Radimo sve vrste statističkih analiza u IBM SPSSu

Zašto bi odabrali nas!?

Mi smo najozbiljniji tim visoko obrazovanih ljudi na HR tržištu :

• Mi smo definitivno najpovoljniji na tržištu

• Kod nas ostvarujete popust na dugoročnu suradnju.

• Lektoriranje naših radova je besplatno i dolazi u sklopu finalne verzije

• Sve konsultacije i smjernice od strane predmetnog profesora odmah se implementiraju

HVALA NA POVJERENJU, NADAMO SE DA ĆEMO ISTO OPRAVDATI!

Ako trebate:

Deskriptivna (unakrsna) analiza (min-max, SD, Me)

Parametarski testovi (Nezavisni i zavisni t-test, z test)

Testovi normalnosti distribucije podataka

Neparametriiske testovi (hi-kvadrat, Man-Whitney, K-S, Wilcoxon)

ANOVA

Korelaciona analiza

Faktorska analiza

Regresna analiza (prosta i složena)

Pregled knjige

Naučno istraživački rad

Diplomski rad ili

ili master rad

Doktorski rad ili prijava disertacije

Savjetovanje, istraživanje, obrada anketa u SPSS-u i sl.

Tu smo mi.

PO POTREBI INSTRUKCIJE IZ SPSS-a (SVAKOM KANDIDATU PRISTUPAMO INDIVIDUALNO)

Vršim analizu podataka u statističkom programu IBM-SPSS za tvrtke ili u svrhu naučnih radova, kao i instrukcije.

Pisanje svih vrsta stručnih i naučnih radova, moguće plaćanje preko računa, sa odgovarajućim sadržajem na računu.

Javite nam se, jer mi smo tu za Vas.

Prvi put 100% SIGURNO, PROVJERENO!

Naši kontakti su: email: intelektualne.usluge.hr@gmail.com

Mi radimo statistiku i pišemo radove.

IBM SPSS Statistics jednostavan je za upotrebu i time omogućava uštedu vremena i novca. Pokriva cjelokupan analitički proces, od planiranja istraživanja do upotrebe podataka u okviru alata za prezentaciju rezultata. S tom namjerom je program IBM SPSS Statistics sastavljen iz modula koje korisnik bira zavisno od potreba.

Mnoge se prednosti Statisticsa očituju kroz korisničku prilagođenost izgleda i laganu upotrebu a time skraćivanjem procesa učenja korištenja alata – korisnici se bave analitikom i statistikom a ne kompliciranim izgledom i nepreglednim funkcionalnostima.

Upotreba je prilagođena svim nivoima korisničkog znanja, od početnika, učenika ili studenata pa sve do iskusnih analitičara, moduli Statisticsa nude svakome koristi kod upotrebe.

Prednosti IBM SPSS Statistics u poredbi sa najčešće korištenim alatima za analizu podataka su:

– IBM SPSS Statistics podržava cjelokupni analitički proces od prikupljanja podatka do analiza i pripreme izvještaja.

– Uz IBM SPSS Statistics moguće je izvršavanje analiza statistički značajnih informacija (za potrebe testiranja hipoteza i donošenja odluka zasnovanih na statističkim podacima).

– IBM SPSS Statistics rješava problem nedostajućih vrijednosti u podacima pomoću različitih modela.

– IBM SPSS Statistics nudi korisniku mogućnost ocijeniti kojim podacima raspolaže (ekstremne vrijednosti, distribucije, identifikacija nekonzistentnosti ili grešaka u podacima).

– IBM SPSS Statistics nudi kvalitetnije analize i podržava razumijevanje relacije među podacima kako bi se razumio dublji smisao rezultata (analiza trendova, vjerojatnosti utjecaja jedne varijable na drugu, razumijevanja asocijacijskih pravila,.)

– Automatizacija pripreme standardnih izvještaja pomoću sintaksi, kako bi analitičari više vremena potrošili za potrebe kompleksnijih ad-hoc analiza i interpretaciju podataka.

Spisak IBM SPSS Statistics modula:

– IBM SPSS Base: Modul za pristup podacima i upravljanje samim podacima, sa širokim spektrom statističkih procedura i mogućnostima grafičkog predstavljanja podataka. Pomoću IBM SPSS Base analizirajte podatke opsežnim tehnikama, lakše izradite grafove i tablice sa sofisticiranim mogućnostima izvještavanja, stvorite visokokvalitetne mape, predstavite svoje najbolje rezultate pomoću OLAP izvještaja.

– IBM SPSS Regression: modul uključuje različite oblike regresijska analiza koje se rade u društvenim istraživanjima.

: modul koji omogućava analizu kompleksnijih relacija među podacima: linearni i loglinearni modeli, multivariatni opći linearni modeli, Coxova regresija,.

: modul za pripremu i analizu uzorka kako bi podaci istraživanja pružili najtočnije rezultate

– IBM SPSS Categories: modul za analizu kategoričkih varijabli, uključuje tzv. korespondencionu analizu

: modul za conjoint analize ili trade-off analize

– IBM SPSS Data Preparation: modul za provjeru konzistencije u podacima, identifikaciju neobičnih slučajeva i valjanosti podataka.

: modul za analizu nedostajućih vrijednosti za formiranje boljih modela

– IBM SPSS Exact Tests: modul za analizu na malim uzorcima (n < 30); među njima i MonteCarlo analize

Ključne riječi: diplomski rad , završni rad statistika, magistarski rad, seminarski rad, stručni rad, statistika, ibm spss regression, ibm spss advanced statistics, ibm spss complex samples, ibm spss conjoint, , ibm spss missing values, ibm spss exact tests, , statistička analiza podataka, statistička obrada podataka