Pomoć i savjetovanje pri pripremi, uređivanju, doradi postojećeg i obradi teksta, od izrade nacrta, metodologije (predmet, ciljevi, hipoteze, znanstveni doprinos itd.) istraživanja putem anketnih upitnika na zadanom uzorku ispitanika te pomoć kod objedinjavanja teoretskog i istraživačkog dijela teksta u jednu cjelinu. Oblikovanje anketnog upitnika. Uključena lektura. Mogućnost izbora, hrvatskog, engleskog jezika. 

Akademsko iskustvo i kvaliteta, garancija su pružene usluge. 

Pomažemo pri izradi sljedećih vrsta radova:

 • završni rad 
 • diplomski rad 
 • doktorski rad (doktorske disertacije)
 • magistarski rad 
 • specijalistički rad 
 • eseji
 • završni rad za srednje škole 
 • i poslovni planovi 
 • statistički radovi 
 • znanstveni radovi 
 • ostalo

Za sva pitanja kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com

Ključne riječi: seminarski rad, završni rad, diplomski rad, doktorski rad (doktorske disertacije), magistarski rad, specijalistički rad, eseji, završni rad za srednje škole, poslovni zadaci, poslovni planovi, statistički radovi, znanstveni radovi