zadnji je korak prema diplomiranju i završetku studiranja, ali mnogim je studentima to često zahtjevan i kompliciran posao. Kako bismo vam pomogli u pisanju, donosimo vam savjete kako pisati diplomski rad.

Prije samog pisanja završnog rada potrebno je odabrati temu. Kako ne biste pogriješili, najbolje je da odaberete temu u koju se razumijete i koja vam se čini nainteresantnija. Ukoliko odaberete temu koja vas neće zanimati, pretvorit će se u iscrpljivanje koje nikako nećete moći završiti. Ukoliko sami nemate dovoljno dobru ideju, zamolite svog mentora da vam da svoj prijedlog teme za diplomski rad.

Nakon odabira teme koja Vam odgovara, potrebno je dobro se organizirati. Napravite popis potrebne literature, istražite gdje je možete pronaći te postoje li već na temu sličnu vašoj.  Dobra organizacija već je pola odrađenog posla, a važno je jedino da s pisanjem ne odugovlačite, već krenete na vrijeme.

Pri pisanju završnog rada važno je paziti na pravila citiranja, parafraziranja, sadržaja i strukture, kao i navođenja literature. Na web stranici fakulteta pronaći ćete smjernice za pisanje, kao i ogledne primjerke završnog rada koji će vam pomoći u pisanju.

Ne zaboravite ni na gramatiku i pravopis, nešto što je ključno kod pisanja svakog završnog rada.

Svak fakultet ima Pravilnika o diplomskom radu i Upute za izradu završnog rada. U završnom radu se toga obvezno treba pridržavati.

je pisani rad koji ima odlike i formu znanstvenog rada. On može biti:

  • pregledni rad (opisuje šire područje), ili
  • uži (opisuje jednu temu detaljnije) ili
  • model ili
  • softver ili
  • poslovna aplikacija ili
  • upute za korištenje složenih proizvoda ili
  • e-nastava ili ….

Struktura rada

Naslov je u skladu s propisanim standardom ustanove za koju se radi: fakultet, odjel, autor, mentor, naslov rada, podnaslov, mjesto i vrijeme i sl.

Sadržaj s brojem stranice.

Uvod: motivacija, gdje je napravljen rad, što je važno u radu, što je cilj, vizija, misija, koji resursi, koje teme, zašto je to odabrano, čemu to služi i kome se zahvaljuje autor (opcija).

Poglavlja, s logičkim razdvajanjem tema na više razina.

Zaključak, iznijeti svoje mišljenje, ponoviti dio uvoda, reći što se postiglo, što bi se još moglo dalje istražiti i opisati, što je važno ili koja misao je zgodna za cijelu tu temu. Nešto originalno što ste vi otkrili. S čim se od prihvaćenog  /uobičajenog ne slažete?

Literatura je obavezan dio rada, bar 30 navoda u diplomskom. Studenti često obično ima samo nekoliko referenci. Postoje razni standardi za popis literature, ali svaki je dobar. 

Ukoliko trebate pomoć pri pisanju diplomskog rada kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com