Diplomski radovi, magistarski radovi, završni radovi

Pomoć pri kompletnoj PRIPREMI, UREĐIVANJU, DORADI I OBRADI ili pojedinim fazama (EKONOMIJA, PRAVO, ZDRAVSTVO, SIGURNOST, TURIZAM). Od prijave teme, izrada nacrta (predmet, ciljevi, hipoteze, znanstveni doprinos itd.) do oblikovanja anketnih upitnika na zadanom uzorku ispitanika te pomoć kod objedinjavanja teoretskog i istraživačkog dijela u jednu cjelinu. Pomažemo prilikom izrade sljedećih vrsta radova:

1. Pomoć pri pripremi,pisanju, uređivanju, doradi i obradi
2. Express (24-48 sati)
4. Lektura

Putem kontakt obrazca poslati: naziv teme, broj stranica, rok predaje rada,  sadržajnu strukturu ili nas kontaktirajte putem kontakt obrasca niže

Mogućnost izbora, hrvatskog, engleskog jezika. Akademsko iskustvo i kvaliteta, garancija su uspjeha.

Ključne riječi: , završni rad, , znanstveni rad, specijalistički rad, doktorska disertacija, statistički radovi, case study radovi, studija slučaja