Pomoć pri kompletnoj PRIPREMI, UREĐIVANJU, DORADI I OBRADI ili pojedinim fazama (EKONOMIJA, PRAVO, ZDRAVSTVO, SIGURNOST, TURIZAM). Od prijave teme, izrada nacrta (predmet, ciljevi, hipoteze, znanstveni doprinos itd.) do oblikovanja anketnih upitnika na zadanom uzorku ispitanika te pomoć kod objedinjavanja teoretskog i istraživačkog dijela u jednu cjelinu. Pomažemo prilikom izrade sljedećih vrsta radova:

1. Pomoć pri pripremi,pisanju, uređivanju, doradi i obradi
2. Express (24-48 sati)
4. Lektura

Kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com

Mogućnost izbora, hrvatskog, engleskog jezika. Akademsko iskustvo i kvaliteta, garancija su uspjeha.

Ključne riječi: diplomski rad, završni rad, magistarski rad, znanstveni rad, specijalistički rad, doktorska disertacija, statistički radovi, radovi,