Dio diplomskih radova koje smo do sada pisali​ - teme i kategorije​​

managersko računovodstvo

Marketing

e-marketing

globalne marketinške strategije

marketing destinacije

Diplomski rad logistika

Diplomski rad marketing financijskih institucija

Diplomski rad marketing management

Diplomski rad marketing hotelskog poduzeća

Diplomski rad marketing u turizmu i ugostiteljstvu

Diplomski rad marketinška komunikacija

Diplomski rad poslovanje marina,

Diplomski rad obalna ekonomija i okoliš

Diplomski rad obiteljski biznis i poduzetništvo

Diplomski rad organizacija poduzeća

Diplomski rad ponašanje potrošača

Diplomski rad poslovna etika

Diplomski rad poslovna inteligencija

Diplomski rad poslovna logistika

Diplomski rad poslovno komuniciranje

Diplomski rad poslovno odlučivanje

Diplomski rad poslovno pregovaranje

Diplomski rad prodaja i distribucija

Diplomski rad suvremene ekonomske teorije

Diplomski rad upravljanje rizicima

Kako bi Vaš diplomski rad bio na vrijeme i kvalitetno napisan kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com