Dio diplomskih radova koje smo do sada pisali​ - teme i kategorije​​

Diplomski rad managersko računovodstvo

Diplomski rad e-marketing

destinacije

Diplomski rad logistika

financijskih institucija

management

hotelskog poduzeća

i ugostiteljstvu

Diplomski rad marketinška komunikacija

Diplomski rad nautički turizam

Diplomski rad poslovanje marina,

Diplomski rad obalna ekonomija i okoliš

Diplomski rad obiteljski biznis i poduzetništvo

Diplomski rad organizacija poduzeća

Diplomski rad organizacija poslovanja

Diplomski rad organizacija turizma

Diplomski rad specifični oblici turizma

Diplomski rad ponašanje potrošača

Diplomski rad porezno prava u RH

Diplomski rad poslovna etika

Diplomski rad poslovna logistika

Diplomski rad poslovno odlučivanje

Diplomski rad poslovno pregovaranje

Diplomski rad prodaja i distribucija

Diplomski rad suvremene ekonomske teorije

Kako bi Vaš diplomski rad bio na vrijeme i kvalitetno napisan kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com