Diplomski rad ogroman  je zadatak za studente, pogotovo ukoliko se prije toga nisu susreli s pisanjem ovakve vrste zadataka, to jest radova. Studenti su u mogućnosti samostalno predlagati teme, te istražiti željeno i biti zadovoljni produktom vlastitog rada prilikom pisanja diplomskog rada.

Diplomski rad – kako ga napisati

Dobro proučite sve materijale koji se nalaze na mrežnim stranicama Vašeg fakulteta ili škole.

Za dobar diplomski rad jedan od glavnih uvjeta koje je potrebno ispuniti je uspostavljanje kvalitetnog odnosa između studenta i mentora.

Diplomski rad – informiranje

Informirajte se kod ostalih kolega,te onih starije generacije: – Kakva je percepcija studenata koji su pisali i obranili diplomski rad? – Koliko je vremena bilo potrebno? Koje detalje je trebalo uzeti u obzir– Savjeti?

Diplomski rad – očekivanja studenta prilikom pisanja

Da mentor, to jest profesor bude dostupan za konzultacije i raspravu o procesu izrade Vašeg rada. Mogućnosti sastanaka može jako varirati, ali bi trebala biti prilagođena potrebama, – da omogući i olakša dostupnost opreme i literature kako bi se na vrijeme i na odgovarajući način uredio i/ili ispravio..

Diplomski rad – pisanje, cijene i ostale informacije

Kako bi Vaš diplomski rad bio na vrijeme i kvalitetno napisan kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com

Diplomski rad