je korak koji slijedi nakon polaganja svih predmeta na Vašoj obrazovnoj ustanovi. Donosimo Vam savjete kako uspješno napisati diplomski rad. 

Diplomski rad – pisanje i upute

ćete najlakše napisati tako da pratite upute, to jest pravilnik za pisanje rada i održavate kvalitetnu i pravovaljanu komunikaciju sa Vašim mentorom što će svakako utjecati na Vašu ocjenu i diplomski rad općenito.

Diplomski rad – cijena

Za sva pitanja oko cijene i ostalih detalja kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com