za akademiju dramske umjetnosti ogroman je zadatak za studente. Studenti su u mogućnosti samostalno predlagati teme, te istražiti željeno i biti zadovoljni produktom vlastitog rada prilikom pisanja diplomskog rada.  Diplomski rad je autorsko djelo koje prestavlja kraj akademskog razdoblja, te ujedno i izazov za sve studente koji se shvaća sa dozom ozbiljnosti. Odgovor na pitanje koliko vremena treba za diplomski rad, to jest za pisanje istog za iskusnog korisnika računala, MS Office paketa uz aktivno korištenje interneta potrebno je otprilike deset do trideset dana. Najvažniji koraci prilikom pisanja diplomskog rada su odabir teme, mentora, korištenje kvalitetne literature, te ono što je vrlo važno pisanje rada po uputama, to jest pravilniku za pisanje diplomskog rada. Svrha pisanja diplomskog rada je u biti iskazivanje znanja prilikom korištenja literature.

Vrste diplomskih radova za studije akademije dramske umjetnosti

Dramaturgija

Produkcija

Montaža

Snimanje

Studij filmske televizijske režije

Studij kazališne režije i radiofonije

Studij glume diplomski rad 

Sa nekoliko nekoliko stotina akademskih radova napisanih kroz godine djelovanja naš rad je doveden na zavidan nivo iz razloga što imamo znanje i iskustvo potrebno za kvalitetnu obradu literature i pisanje rada.

Za dobar jedan od glavnih uvjeta koje je potrebno ispuniti je uspostavljanje kvalitetnog odnosa između studenta i mentora.

Diplomski rad – informiranje

Informirajte se kod ostalih kolega, te onih starije generacije: – Kakva je percepcija studenata koji su pisali i obranili diplomski rad? – Koliko je vremena bilo potrebno? Koje detalje je trebalo uzeti u obzir– Savjeti?

Diplomski rad – očekivanja studenta od mentora prilikom pisanja

Da mentor, to jest profesor bude dostupan za konzultacije i raspravu o procesu izrade Vašeg rada. Mogućnosti sastanaka može jako varirati, ali bi trebala biti prilagođena potrebama, – da omogući i olakša dostupnost opreme i literature kako bi se na vrijeme i na odgovarajući način uredio i/ili ispravio.

Diplomski rad – pisanje, cijene i ostale informacije

Upravo radi gore spomenutih činjenica možete biti sigurni da će Vaš rad biti napisan kako treba i postići najvišu moguću ocjenu. Cijena diplomskih radova ovisi od rada do rada i varira, te nam je potrebno nekoliko detalja oko izrade rada kako bismo Vam mogli reći cijenu pošto ista ovisi o nekoliko faktora kao što su rok izrade, kao i pravila za izradu diplomskih radova. Za nas kao izvršitelja rada jako je važno da svaki klijent bude siguran da je njegov rad u pravim rukama.

Kako bi Vaš bio na vrijeme i kvalitetno napisan kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com