Diplomski rad za agronomski fakultet ogroman za je zadatak za studente. Studenti su u mogućnosti samostalno predlagati teme, te istražiti željeno i biti zadovoljni produktom vlastitog rada prilikom pisanja diplomskog rada.  Diplomski rad je autorsko djelo koje prestavlja kraj akademskog razdoblja, te ujedno i izazov za sve studente koji se shvaća sa dozom ozbiljnosti. Odgovor na pitanje koliko vremena treba za diplomski rad, to jest za pisanje istog za iskusnog korisnika računala, MS Office paketa uz aktivno korištenje interneta potrebno je otprilike deset do trideset dana. Najvažniji koraci prilikom pisanja diplomskog rada su odabir teme, mentora, korištenje kvalitetne literature, te ono što je vrlo važno pisanje rada po uputama, to jest pravilniku za pisanje diplomskog rada. Svrha pisanja diplomskog rada je u biti iskazivanje znanja prilikom korištenja literature.

Vrste radova za studij agronomije

Agrobiznis i ruralni razvitak diplomski rad              

Agroekologija diplomski rad                                                    

Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi diplomski rad                    

Biljne znanosti diplomski rad                      

Ekološka poljoprivreda i agroturizam diplomski rad                         

Fitomedicina diplomski rad                        

Genetika i oplemenjivanje životinja diplomski rad                             

Hortikultura diplomski rad                            

Povrćarstvo diplomski rad                          

Ukrasno bilje diplomski rad                        

Vinogradarstvo i vinarstvo diplomski rad                              

Voćarstvo diplomski rad                             

Hranidba životinja i hrana diplomski rad               

Krajobrazna arhitektura diplomski rad   

Poljoprivredna tehnika diplomski rad                         

Mehanizacija diplomski rad                        

Melioracije diplomski rad                           

Proizvodnja i prerada mesa diplomski rad                            

Proizvodnja i prerada mlijeka diplomski rad                         

Okoliš,                               

   

Sa nekoliko nekoliko stotina akademskih radova napisanih kroz godine djelovanja naš rad je doveden na zavidan nivo iz razloga što imamo znanje i iskustvo potrebno za kvalitetnu obradu literature i pisanje rada.

Za dobar diplomski rad jedan od glavnih uvjeta koje je potrebno ispuniti je uspostavljanje kvalitetnog odnosa između studenta i mentora.

Diplomski rad – informiranje

Informirajte se kod ostalih kolega, te onih starije generacije: – Kakva je percepcija studenata koji su pisali i obranili diplomski rad? – Koliko je vremena bilo potrebno? Koje detalje je trebalo uzeti u obzir– Savjeti?

Diplomski rad – očekivanja studenta od mentora prilikom pisanja

Da mentor, to jest profesor bude dostupan za konzultacije i raspravu o procesu izrade Vašeg rada. Mogućnosti sastanaka može jako varirati, ali bi trebala biti prilagođena potrebama, – da omogući i olakša dostupnost opreme i literature kako bi se diplomski rad na vrijeme i na odgovarajući način uredio i/ili ispravio.

Diplomski rad – pisanje, cijene i ostale informacije

Upravo radi gore spomenutih činjenica možete biti sigurni da će Vaš rad biti napisan kako treba i postići najvišu moguću ocjenu. Cijena diplomskih radova ovisi od rada do rada i varira, te nam je potrebno nekoliko detalja oko izrade rada kako bismo Vam mogli reći cijenu pošto ista ovisi od nekoliko faktora kao što su rok izrade, kao i pravila za izradu diplomskih radova. Za nas kao izvršitelja rada jako je važno da svaki klijent bude siguran da je njegov rad u pravim rukama.

Kako bi Vaš diplomski rad bio na vrijeme i kvalitetno napisan kontaktirajte nas putem email-a intelektualne.usluge.hr@gmail.com